Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort

Omschrijving

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen, en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren. We bieden onze studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar internationaal. We zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.

Naar de website? Website Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Creatieve Therapie 4 jaar HBO Informatie
Culturele en Maatschappelijke Vorming 4 jaar HBO Informatie
Health Care and Social Work 1 jaar HBO Informatie
Imam/Islamitisch Geestelijk Werker 4 jaar HBO Informatie
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

25DW
Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort
Berkenweg 11
3818 LA AMERSFOORT
 
© 2024 MBAOpleidingen.nl - Educational Media